INSTYTUT GEODEZJI i KARTOGRAFII

Instytut Geodezji i Kartografii został utworzony w 1945 r. Zakres działania Instytutu podległego Prezydium Rady Ministrów miał obejmować: przeprowadzanie studiów z zakresu techniki i organizacji miernictwa, organizowanie i opracowywanie zagadnień w zakresie geodezji, publikacja prac z zakresu działania Instytutu, współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi z zakresu geodezji.

W głównej siedzibie Instytutu w Warszawie, na Mokotowie, przy ulicy Modzelewskiego 27 oraz w Obserwatorium Geodezyjno-Geofizyczne Borowa Góra zlokalizowanym w Jadwisinie nad Zalewem Zegrzyńskim zatrudnionych jest ponad 60 pracowników. Większość z nich to geodeci i geografowie z wyższym wykształceniem, w tym 11 osób ze stopniem doktora, 2 osoby ze stopniem doktora habilitowanego oraz 3 osoby z tytułem profesora.

Instytut prowadzi wszechstronne badania i prace aplikacyjne w zakresie geodezji i kartografii oraz dyscyplin pokrewnych na potrzeby nauki, praktyki geodezyjnej i kartograficznej dla celów administracji rządowej i samorządowej, bezpieczeństwa państwa, jednostek wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego, a także na potrzeby społeczności międzynarodowej reprezentowane przez organizacje realizujące globalne systemy odniesienia. Pozyskiwane przez Instytut dane, w większości w postaci cyfrowej, udostępniane są przez specjalistyczne bazy danych na geoportalu OGNIWO.

Istotną częścią działalności Instytutu jest też prowadzenie badań i prac aplikacyjnych w zakresie układów odniesienia, zakładania i utrzymywania podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, modelowania pola siły ciężkości, geodynamiki, monitorowania deformacji obiektów inżynierskich, metrologii geodezyjnej i grawimetrycznej, jak również nad zastosowaniem teledetekcji lotniczej i satelitarnej w rolnictwie, ochronie środowiska, gospodarce przestrzennej i statystyce publicznej. W realizacji prac badawczych i rozwojowych Instytut współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi.

W Instytucie Geodezji i Kartografii znajdują się specjalistyczne laboratoria grawimetryczne, wzorcowania instrumentów geodezyjnych, teledetekcyjnych badań zagrożeń oraz badań radarowych. Laboratorium Wzorcowania Instrumentów Geodezyjnych wykonuje rocznie ponad sto wzorcowań sprzętu geodezyjnego.

Instytut wspiera proces implementacji infrastruktury informacji przestrzennej poprzez realizacje prac badawczych i rozwojowych w tym zakresie. Prace te są prowadzone zgodnie z Dyrektywą INSPIRE i krajowymi regulacjami prawnymi odnoszącymi się do tej strefy cyfryzacji państwa.

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.