ZADANIE 5

Centrum Infrastruktury Badawczej Danych GNSS

Podmiot odpowiedzialny - Wojskowa Akademia Techniczna
Podmiot realizujący zadanie - UPWr, WAT

 

Głównym założeniem zadania 5 jest udostępnienie danych GNSS (ang. Global Navigation Satellite System) w celu prowadzenia badań naukowych. Rozproszenie całej infrastruktury obserwacyjnej GNSS pomiędzy ośrodki naukowe, rządowe i prywatne. Stacje te w sposób ciągły wykonują obserwacje GNSS i są wykorzystywane do wspierania pomiarów geodezyjnych realizowanych w czasie rzeczywistym. Poza swoim dedykowanym przeznaczeniem są one wartościowe w punktu widzenia prowadzonych badań naukowych i rozwojowych z zakresu Nauk o Ziemi. Obserwacje GNSS rejestrowane z interwałem 30 sekundowym wykorzystywane są powszechnie do oszacowywania prędkości przemieszczania się stacji, realizacji i utrzymania układów odniesień przestrzennych oraz modelowania pól odkształceń powierzchni litosfery. Obserwacje 1-10Hz są natomiast wykorzystywane w monitorowaniu przemieszczeń w czasie prawie- i rzeczywistym czy detekcji fal sejsmicznych. W ramach zadania przewiduje się budowę Krajowego Repozytorium Danych GNSS zlokalizowanego w Wojskowej Akademii Technicznej oraz wdrożenie procedur weryfikujących jakość danych oraz standardów ich przechowywania zgodnie z międzynarodowymi standardami. W repozytorium będą archiwizowane dane obserwacyjne o dwóch poziomach próbkowania. Kolejnym zadaniem jest budowa Centrum Analiz GNSS, które jest przeniesieniem doświadczenia zdobytego w strukturach międzynarodowych na rynek krajowy. Przewidziane jest spójne opracowanie obserwacji ze wszystkich stacji permanentnych położonych w Polsce oraz stacji położonych za granicą, ale będących w posiadaniu podmiotów narodowych. Główne cele to:

  1. Opracowanie i archiwizacja rozwiązań dobowych/tygodniowych zgodnie z obowiązującymi standardowymi formatami danych. Opracowanie danych obserwacyjnych realizowane będzie na bieżąco z tygodniowym interwałem w oparciu o finalne produkty służby IGS (ang. International GNSS Service), m.in. precyzyjne orbity i zegary satelitów GNSS. Rozwiązania w postaci równań normalnych/macierzy wariancyjno-kowariancyjnych będą przechowywane zgodnie z przyjętymi standardami.
  2. Połączenie dostępnych rozwiązań w celu wyznaczenia spójnych szeregów czasowych zmian współrzędnych stacji oraz prędkości ich zmian w skali całego kraju. W celu zapewnienia spójności produktów przewiduje się wykonanie kampanii ponownego opracowania archiwalnych obserwacji GNSS za każdym razem, gdy nastąpi zmiana modelu/układu/parametru używanego w opracowaniach bieżących. Zmiany współrzędnych oraz ich prędkości będą przechowywane w plikach tekstowych typu ASCII.
  3. Dostarczenie jednolitych map odkształceń powierzchniowych wyznaczonych z wieloletnich obserwacji GNSS. Mapy powstaną w oparciu o zweryfikowane prędkości zmian położenia stacji.
  4. Testowanie i weryfikacja nowych metod opracowania produktów GNSS.
  5. Skonstruowanie interfejsu zapewniającego dostęp do danych oraz produktów przetworzenia obserwacji GNSS (poziomy 1, 2 i 3) partnerom projektu w celu ich weryfikacji oraz zewnętrznym jednostkom naukowym.

Mapa tempa odkształceń opracowana na podstawie pomiarów GNSS.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.