O projekcie

EPOS – SYSTEM OBSERWACJI PŁYTY EUROPEJSKIEJ

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020

 

Priorytet IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWOBADAWCZEGO

Działanie 4.2: ROZWÓJ NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ SEKTORA NAUKI

Okres realizacji projektu: 2016 - 2021

Wartość projektu: 61 998 845,39 PLN;

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 58 482 153,06PLN

CEL:
Zwiększenie dostępności i jakości infrastruktury badawczej z zakresu nauk o Ziemi poprzez budowę i integrację infrastruktury badawczej z zakresu nauk o Ziemi na poziomie lokalnym, krajowym jej ścisłą integrację z międzynarodowymi, europejskimi i globalnymi bazami danych, serwisami i usługami w ramach programu EPOS (European Plate Observing System). Wzmocnienie partnerstwa z przemysłem i zbudowanie stałego procesu transferu technologii pomiędzy nauką a przemysłem w zakresie nauk o Ziemi

Opisany cel główny projektu zostanie zrealizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

 1. Budowę niezbędnej krajowej infrastruktury badawczej na potrzeby badań z dziedziny Nauk o Ziemi;
 2. Budowę Centrów Infrastruktury Badawczej. W ramach projektu planowane jest wytworzenie bądź istotna rozbudowa istniejących CIB dla:
  • Sejsmiczności Indukowanej,
  • Obserwacji Geomagnetycznych i Magnetotellurycznych,
  • Laboratoriów Analitycznych,
  • Sejsmicznych Badań Litosfery,
  • Danych GNSS,
  • Obserwacji Grawimetrycznych;
 3. Kompleksowe wsparcie IT budowanej infrastruktury poprzez:
  • integrację Centrów Infrastruktury Badawczej,
  • integrację krajowych sieci pomiarowych (m.in. GGOS-PL) z budowaną infrastrukturą,
  • budowę zintegrowanej platformy informatycznej na potrzeby prowadzenia badań naukowych w tym dostarczenie środowiska oraz serwisów dostępu, analizy i wizualizacji danych gromadzonych w CIB,
  • zapewnienie interoperacyjności platformy i CIB z infrastrukturą EPOS.

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.